Darbo užmokestis

2023 m. III ketv. lopšelio-darželio „Ežerėlis“ darbuotojų nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2022 m. III ketv. nustatytas vidutinis darbo užmokestis Eur 2023 m. III ketv. nustatytas vidutinis darbo užmokestis Eur
Direktorius 4047 4911
Direktoriaus pavadtojas ugdymui 2927 3552
Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovas 1625 1808
Pedagogai (ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas, vokiečių kalbos. mokytojas, muzikos mokytojas, logopedas, soc. pedagogas, judesio korekcijos specialistas) 1625 1822
Specialistai (B lygis) 1515 1814
Kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 943 1095
Darbuotojai (D lygis) 730 840

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Atnaujinta: 2023-11-26
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams