Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti lopšelyje-darželyje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge lopšelyje-darželyje dirba

Aistė Juknevičienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

13.30 – 17.00

 

Antradienis

7.30 – 13.30

 

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

   
Penktadienis 7.30 – 13.30  

Kontaktai Telefonas (8-41) 52 38 27

El. paštas Rašyti

Socialinės pedagogės funkcijos

  • Numato ir teikia vaikui bei tėvams(globėjams) socialines pedagogines paslaugas.
  • Inicijuoja ir įgyvendina kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija socialinio ugdymo projektus, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.
  • Konsultuoja tėvus(globėjus), pedagogus socialinės pedagoginės pagalbos vaikui teikimo klausimais.
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams