Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams