Priešmokyklinis ugdymas

Vaikai ugdomi pagal šias programas:

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos 2022 m

Dokumentai

Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos 2022 m. 2023-10-27 19:42:36
Dėl švietimo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022 m. 2023-10-27 19:14:28 272.58 KB
Priešmokyklinio bendroji programa 2023-10-27 19:14:28 609.51 KB
Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija 2016 m. 2023-10-27 19:14:28 302 KB
Lietuvos higienos normos HN 75:2016“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2018 m. 2023-10-29 09:47:15
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. 2023-10-27 19:14:28
Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems vaikams teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-10-27 19:14:28 195.71 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-10-27 19:14:28 313.86 KB

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą atsakinga

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Penktadienis 8.00 – 15.45 12.00 – 12.45

Kontaktai Telefonas (8-41) 52 38 27

El. paštas Rašyti

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams