Logopedas

Logopede lopšelyje-darželyje dirba

Eglė Kovėrienė Logopedė

Logopedė metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 17.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas (8-41) 52 38 27

El. paštas Rašyti

Informacija

Logopedo pagalba. Vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, du, tris kartus per savaitę teikiama logopedo pagalba. Kalbos ugdymo pratybas veda  logopedė metodininkė Eglė Kovėrienė. Savo darbą organizuoja vadovaudamasi Specialiosios pedagoginės pagalbos  teikimo  tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V-1228

Logopedės funkcijos

  • Tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį.
  • Veda kalbos ugdymo pratybas.
  • Konsultuoja ir teikia rekomendacijas tėvams(globėjams) bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.

Teikdama pagalbą  specialiųjų poreikių vaikams, logopedė individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko charakterio savitumą, gebėjimą suprasti užduotį, išlaikyti dėmesį, priimti teikiamą pagalbą. Mokydama taisyklingai kalbėti, Eglė naudoja netradicinius žaidybinius elementus, kurie padeda vaikams atsipalaiduoti ir nejausti mokymosi įtampos. Kasdieninėse kalbos ugdymo pratybose logopedas sukuria palankų mikroklimatą, teikiantį ne tik džiugias teigiamas emocijas vaikams, bet ir žadinantį jų kalbos plėtotę.

Logopedė konsultuoja tėvus(globėjus) savo darbo laiku, taip pat galima rašyti ir klausti el. paštu: pagalbavaikui@ezerelis-siauliai.lt

Dokumentai

Logopedo pranešimai

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams