Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste lopšelyje-darželyje dirba

Lolita Jurgutavičienė Visuomenės sveikatos specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 13.42

Antradienis

8.00 – 13.42

Trečiadienis

8.00 – 13.42

Ketvirtadienis

8.00 – 13.42

 – 

Penktadienis 8.00 – 13.42  – 

Kontaktai Telefonas (8-41) 52 38 27

El. paštas Rašyti

Specialisto funkcijos

 • Atsižvelgdamas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos, savivaldybės bei šalies visuomenės sveikatos priežiūros poreikius ir prioritetus, kartu su įstaigos bendruomene, kiekvienais metais rengia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą.
 • Renka, kaupia ir analizuoja stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Ugdytinių gyvenseną (bendrus duomenis, pagal kuriuos negalima tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės, apibendrintus socialinius ekonominius duomenis. sveikatos elgsenos duomenis. rizikingo elgesio duomenis. subjektyvaus vertinimo duomenis).
 • Koordinuoja pažymų apie mokinių profilaktinį sveikatos tikrinimą surinkimo ir sisteminimo procesą, aktyviai bendradarbiauja su profilaktiškai sveikatos nepasitikrinusių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo ir informuoja apie tai raštu įstaigos vadovą.
 • Padeda įstaigai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (ugdo mokinio, sergančio lėtine neinfekcine liga gebėjimą saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir gebėjimą savarankiškai, su šeimos ar kitų specialistų pagalba, vykdyti gydytojo paskirtą gydymą).
 • Su bent vienu mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį.
 • Vadovaudamasis parengtais klausimynais identifikuoja Mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, apie juos informuoja Mokyklos vadovą bei teikia pasiūlymus dėl Mokyklos aplinkos sąlygų ir ugdymo proceso gerinimo.
 • Pagal kompetencija organizuoja ir (ar) įgyvendina Biuro inicijuotas Mokinių sveikatos stiprinimo priemones ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemones.
 • Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje, rūpinasi pirmosios pagalbos rinkinio, esančio sveikatos kabinete papildymu galiojančiomis priemonėmis.
 • Pagal poreikį tikrina Mokinių asmens higieną.
 • Teikia rekomendacijas dėl valymo ir dezinfekcijos priemonių naudojimo pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas instrukcijas.
 • Konsultuoja Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 • Dalyvauja Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą.

Dokumentai ir specialisto patarimai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-29 09:46:15 721.62 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 490.24 KB
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 759.94 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-29 09:46:15 476.06 KB
Lietuvos higienos normos HN 75:2016“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2018 m. 2023-10-29 09:47:15
2024 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2024-03-04 14:01:19 2.92 MB
Specialistas pataria
Fizinio aktyvumo nauda vaikams 2023-10-22 21:24:07 475.97 KB
Kaip paskatinti vaikus daugiau valgyti vaisių ir daržovių 2023-10-22 21:24:07 271.29 KB
Kodėl reikia skiepyti vaikus 2023-10-22 21:24:07 85.44 KB
Vasaros poilsis ir sveikatos stiprinimas 2023-10-22 21:24:07 92.83 KB
Vitaminas D – nauda ir žala 2023-10-22 21:24:07 78.96 KB
Ką turėtumėte žinoti apie erkes 2023-10-22 21:24:07 158.01 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla 2023-10-22 21:24:07 1.75 MB
2020-2024 sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas ir laimingas“ 2023-10-27 19:27:43 7.03 MB
Alergija žiedadulkėms 2024-03-04 13:56:06 265.9 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams