Ikimokyklinis ugdymas

Vaikai ugdomi pagal šias programas:

Dokumentai

Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos 2023-10-24 18:14:50 4.49 MB
Ikimokyklinio amžiaus vaiku pasiekimu aprašas 2023-10-24 18:14:50 3.83 MB
Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija 2016 m. 2023-10-27 19:14:28 302 KB
Lietuvos higienos normos HN 75:2016“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2018 m. 2023-10-29 09:47:15
Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems vaikams teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-10-27 19:14:28 195.71 KB
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-10-27 18:07:39
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 2011 m. 2023-10-27 18:07:39 235.31 KB

Už ikimokyklinio ugdymo paslaugą atsakinga

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

12.00 – 12.45

Penktadienis 8.00 – 15.45 12.00 – 12.45

Kontaktai Telefonas (8-41) 52 38 27

El. paštas Rašyti

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams