Misija, vizija, filosofija ir vertybės

Misija – teikti kokybišką, naujovėmis grįstą vaiko ugdymą.

Vizija – besimokanti, susitarimais kurianti vaiko gerovę organizacija, ugdanti pasitikintį, bendraujantį, mokantį įveikti nesėkmes, smalsų, kuriantį bendruomenės narį.

Filosofija – prasmingas, įdomus, auginantis vaiką ir pedagogą ugdymas, pripažįstantis šeimos vaidmenį.

Vertybės:

  • Vaiko ugdymosi sėkmė
  • Saugumas
  • Sveikata
  • Bendradarbiavimas
  • Profesionalumas

Prioritetai – ugdymas iš vaiko perspektyvos, inovatyvus pedagogas, įtrauki aplinka.

Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas – tai turiningas vaiko gyvenimas, užtikrinantis vaiko augimą bei sėkmingą mokymąsi mokykloje.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams