Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2023-2025 metų strateginio veiklos plano C forma 2024-01-22 13:57:35 1.19 MB
2023-2025 metų strateginis veiklos planas 2024-01-22 13:57:42 2.97 MB
2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2024-01-22 13:57:28 4.71 MB
2022-2024 metų strateginio veiklos plano 2022-2024 C forma 2024-01-22 13:57:23 297.92 KB
2021-2023 metų strateginio veiklos plano C forma 2024-01-22 13:58:01 295.73 KB
2021-2023 metų strateginis veiklos planas 2024-01-22 13:57:11 4.45 MB
2020-2022 metų strateginis veiklos planas 2024-01-22 13:57:02 1.37 MB
2019-2021 metų strateginis planas 2024-01-22 13:56:56 217.25 KB
2018-2019 metų strateginis planas 2024-01-22 13:56:48 300.12 KB
2017-2019 metų strateginio plano suvestine 2024-01-22 13:56:43 300.22 KB
2017-2019 metu strateginis planas 2024-01-22 13:56:30 300.19 KB
2016-2018 metų strateginis planas 2024-01-22 13:56:25 83.42 KB
2015-2017 metų strateginis planas 2024-01-22 13:56:18 6.47 MB
Metiniai veiklos planai
2023 m. veiklos planas 2024-01-22 13:55:16 4.55 MB
2022 metų veiklos planas 2024-01-22 13:55:10 444.31 KB
2021 metų veiklos planas 2024-01-22 13:55:04 4.1 MB
2020 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:57 3.75 MB
2019 metu veiklos planas 2024-01-22 13:54:53 300.06 KB
2018 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:48 299.26 KB
2017 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:44 288.11 KB
2016 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:39 149.31 KB
2015 metų veiklos planas 2024-01-22 13:54:34 3.36 MB
Programos
Ikimokyklinio ugdymo programa  „Ežerėlio“ vaikų pasaulis“ 3.59 MB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Lopšelio-darželio Ežerėlis direktorės R. Daubarienės 2023 metu veiklos ataskaita 2024-02-06 14:53:45 6.98 MB
Lopšelio-darželio Ežerėlis direktorės R. Daubarienės 2022 metu veiklos ataskaita 2024-02-06 14:53:45 6.34 MB
Direktorės R. Daubarienės 2021 m. veiklos ataskaita 2024-02-06 14:53:45 5.29 MB
Direktorės R. Daubarienės 2020 metų veiklos ataskaita 2024-02-06 14:53:45 4.75 MB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už 2019 m. 2024-02-06 14:53:45 5.61 MB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už 2018 m. 2024-02-06 14:53:45 457.21 KB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už  2017 m. 2024-02-06 14:53:45 219.14 KB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už 2016 m. 2024-02-06 14:53:45 364.63 KB
Direktorės R. Daubarienės veiklos ataskaita už 2015 m. 2024-02-06 14:53:45 370.39 KB
Direktorės R. Daubarienės 2024 m. tikslai, uždaviniai ir priemonės 2024-03-18 13:35:37 4.55 MB
Kitos ataskaitos
2021 m. veiklos ataskaita 2023-10-20 21:42:35 5.69 MB
2021 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai 2023-10-20 21:42:36 415.03 KB
Pasirinktos vertinimo srities „Lyderystė ir vadyba“ , stipriosios ir tobulintinos pusės ataskaita 2018 m. 2023-10-25 11:43:19 261.94 KB
2018 m. veiklos savianalizės protokolas 2024-01-22 13:58:44 250.93 KB
2017 m. veiklos savianalizės protokolas 2024-01-22 13:58:49 255.05 KB
2016 m. veiklos savianalizes protokolas 2024-01-22 13:58:54 258.66 KB
2015 m. veiklos savianalizės protokolas 2024-01-22 13:59:00 101.06 KB